Jauni noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu

25.08.2021

2021. gada 17. augustā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”. Jaunie noteikumi stāsies spēkā  šī gada 1. oktobrī, un tie regulē ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtību un saturu, Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (sistēma) lietotāja tiesību iegūšanas un pārvaldīšanas kārtību, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar sistēmas darbību.

Jau ziņots, ka sākot ar 2021. gada 1. oktobri, ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem vai darbībām un sliekšņa deklarācijas iesniedzamas jaunajā sistēmā, kuras galvenā sastāvdaļa ir starptautiska praksei atbilstoša lietojumprogramma goAML. goAML ir unikāla Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādāta lietojumprogramma, kas paredzēta tieši finanšu izlūkošanas dienestu darbam. goAML izmantošana ilgtermiņā ļaus tās lietotājiem (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjektiem un citām personām) efektīvi iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas, kā arī novērsīs nepieciešamību paralēli ziņot gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam.

 

goAML ieviešanas būtiskākie ieguvumi:

 

  • operatīva ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšana;
  • ērtāka ziņošana par noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā, novēršot paralēlās ziņošanas sistēmu;
  • efektīvāka saziņa starp Finanšu izlūkošanas dienestu, Likuma subjektiem, tiesībaizsardzības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām.

Pašlaik ir pieejama lietojumprogrammas goAML testa vide https://testgoaml.fid.gov.lv, aicinām aktīvi izmantot piedāvāto iespēju, realizējot pilnu sistēmas lietošanas ciklu – reģistrēt Likuma subjektu, iesniegt ziņojumu par aizdomīgu darījumu vai darbību, sliekšņa deklarāciju, kā arī veikt cita veida saraksti ar Finanšu izlūkošanas dienestu.  

Plašāka informācija par lietojumprogrammu goAML pieejama Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvajā materiālā.

Aktuālā informācija, tostarp rokasgrāmatas par ziņošanas sistēmu goAML un tās lietošanu pieejamas Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā sadaļā "E-ziņošana"

Seko mums sociālajos tīklos

Aktualizēts metodiskais materiāls par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijām un pazīmēm

2021-08-10

Aktualizēts metodiskais materiāls par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijām un pazīmēm

FID priekšniece saņem atzinību par Latvijas tēla popularizēšanu ārvalstīs un ieguldījumu Latvijas Republikas valstiskuma stiprināšanā

2021-08-06

FID priekšniece saņem atzinību par Latvijas tēla popularizēšanu ārvalstīs un ieguldījumu Latvijas Republikas valstiskuma stiprināšanā