Jauni noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu

25.08.2021

2021. gada 17. augustā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”. Jaunie noteikumi stāsies spēkā  šī gada 1. oktobrī, un tie regulē ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtību un saturu, Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (sistēma) lietotāja tiesību iegūšanas un pārvaldīšanas kārtību, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar sistēmas darbību.

Jau ziņots, ka sākot ar 2021. gada 1. oktobri, ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem vai darbībām un sliekšņa deklarācijas iesniedzamas jaunajā sistēmā, kuras galvenā sastāvdaļa ir starptautiska praksei atbilstoša ziņošanas sistēma goAML. goAML ir unikāla Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādāta lietojumprogramma, kas paredzēta tieši finanšu izlūkošanas dienestu darbam. goAML izmantošana ilgtermiņā ļaus tās lietotājiem (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjektiem un citām personām) efektīvi iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas, kā arī novērsīs nepieciešamību paralēli ziņot gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam.

 

goAML ieviešanas būtiskākie ieguvumi:

 

  • operatīva ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšana;
  • ērtāka ziņošana par noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā, novēršot paralēlās ziņošanas sistēmu;
  • efektīvāka saziņa starp Finanšu izlūkošanas dienestu, Likuma subjektiem, tiesībaizsardzības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām.

Ziņošanas sistēma goAML ir pieejama vietnē goaml.fid.gov.lv.  

Plašāka informācija par lietojumprogrammu goAML pieejama Finanšu izlūkošanas dienesta informatīvajā materiālā.

Aktuālā informācija, tostarp rokasgrāmatas par ziņošanas sistēmu goAML un tās lietošanu pieejamas Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā sadaļā "Ziņošana FID"

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā