Kā notiek finanšu izlūkošana un kādi ir FID galvenie darbības virzieni

05.10.2022

Kas ir Finanšu izlūkošanas dienests, kādi ir tā galvenie pienākumi un kā praksē tiek apturēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu plūsma – FID pārstāvju saruna ar Latvijas Vēstneša žurnālisti Inesi Helmani.

Tā kā nereti Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) darbu skata tikai iesaldēto līdzekļu apjoma kontekstā, lai gan FID darbības lauks ir daudz plašāks, FID pārstāvji sarunā ar Latvijas Vēstneša žurnālisti stāsta par dienesta galvenajiem uzdevumiem, to, kā notiek darbs ar aizdomīgu darījumu ziņojumiem un sliekšņa deklarācijām.

 

Plašāka informācija par FID lomu finanšu noziegumu apkarošanā, sadarbību ar izmeklēšanas iestādēm un starptautiskajām institūcijām, finanšu izlūkošanas procesu un līdzekļu iesaldēšanu, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar FID darbību, LV portāla publikācijā “Kā aptur noziedzīgās naudas apriti”.  

 

FID galvenais mērķis ir novērst iespēju izmantot Latvijas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai un terorisma un proliferācijas finansēšanai. Viena no dienesta galvenajām darbības jomām ir finanšu izlūkošana jeb datu apkopošana un analīze par fizisko un juridisko personu veiktajiem finanšu darījumiem. Līdztekus finanšu izlūkošanai dienests veic arī citus uzdevumus, ko nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

 

Lai īstenotu proaktīvu pieeju cīņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu, FID izstrādā stratēģiskās analīzes pētījumus, kas sniedz FID un citām iesaistītajām institūcijām būtisku informāciju par noziegumu veidiem un jaunākajām tendencēm. Nozīmīga ir arī FID starptautiskās sadarbības funkcija, regulāri sniedzot informāciju ārvalstu finanšu izlūkošanas iestādēm finanšu izlūkošanas vajadzībām, kā arī pieprasot datus ārvalstu sadarbības partneriem.

 

Dienesta atbildībā ir  arī starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpilde, kā arī sankciju datubāzes uzturēšana, kas līdz ar Krievijas Federācijas īstenoto militāro agresiju Ukrainā ir arvien aktuālāks jautājums.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā