Konferences “Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju: Īstenošana, efektivitāte un nākotne” secinājumi

12.12.2022

1. decembrī norisinājās ikgadējā Sankciju konference, ko organizēja Finanšu izlūkošanas dienests (FID) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju.

Šogad pasākums pulcēja 60 viesus klātienē un vairāk nekā 1000 klausītājus tiešsaistē. Šī ir bijusi visapmeklētākā FID rīkotā konference līdz šim. Konferences mērķis bija apvienot kompetentās valsts iestādes un augsta līmeņa pašmāju un ārvalstu speciālistus, lai dalītos ar informāciju un pieredzi par sankciju pret Krieviju efektīvu piemērošanu.

 

Konferences galvenie secinājumi:

 

  • Finanšu institūciju loma sankciju ieviešanā un izpildē pēdējo divdesmit gadu laikā ir pieaugusi, un turpina pieaugt ik gadu.
  • Privātā sektora pārstāvji uzsvēra, ka pieaugošā publiskās - privātās partnerības (PPP- public-private partnership) sadarbības formāta izmantošana finanšu noziegumu apkarošanā, tostarp sankciju apiešanas mēģinājumos, ir veiksmīgs un uz nākotni vērsts risinājums.
  • No finanšu institūciju skatupunkta ir jābūt sinerģijai starp trīs galvenajiem finanšu institūciju darbības virzieniem, lai to darbs būtu efektīvs: pārzināt riskus, zināt savu klientu un nodrošināt, ka iekšējās kontroles sistēmas tiek pārvaldītas pareizi.
  • Sankciju izmantošanas pieaugums globālā līmenī ir būtiski ietekmējis dažādu konsultantu darbu privātajā sektorā. Ņemot vērā globālo ģeopolitisko situāciju, sankcionētām personām bieži rodas grūtības ar juridiskās palīdzības saņemšanu, kas rada ētikas un morāles jautājumus, jo ikvienam indivīdam ir jābūt pieejamai interešu pārstāvībai un tiesībām uz taisnīgu tiesu.
  • Konferencē tika diskutēts par informāciju tehnoloģiju rīka nepieciešamību, lai efektīvi pārbaudītu atļaujas un izņēmuma gadījumus sankciju izpildē, ko izdevušas citas dalībvalstis. Dalībvalsts A kredītiestāžu regulējošajai iestādei vajadzētu būt iespējai viegli pārbaudīt, vai regulators dalībvalstī B patiešām ir izsniedzis atļauju. Šādas informācijas apmaiņas efektivizēšanai ir nepieciešams centralizēts risinājums, kas palīdzētu identificēt sankciju apiešanas mēģinājumus.
  • Sankciju ieviešanas režīms kļūst aizvien sarežģītāks, tomēr konferences diskusiju dalībnieki atzina, ka visas sankciju ieviešanā ieinteresētās puses vēlas nodrošināt, lai tiktu sasniegts to galvenais mērķis. Lai sankciju ieviešana būtu efektīva, svarīgi, lai publiskajā un privātajā sektorā visos līmeņos tiktu nodrošināta to ieviešana.
  • Viens no būtiskākajiem vēstījumiem, kas izskanēja lielākajā daļā konferences diskusiju, bija vienotas pieejas nepieciešamība sankciju īstenošanai starp ES dalībvalstīm.
  • Latvija ir pakļauta sankciju pārkāpumu riskam valsts ģeogrāfiskās atrašanās vietas un ievērojamo tirdzniecības saišu ar Krieviju dēļ. Pat, ja Latvija šī iemeslu dēļ atrodas riska zonā, to ieviešana notiek efektīvi, līdz ar to Latvija var dalīties ar savu pieredzi sankciju jautājumos. Konferences laikā FID pārstāvji prezentēja materiālu par sankciju apiešanas indikatoriem, kas pieejams FID mājaslapā.

Finanšu izlūkošanas dienests ir kompetentā institūcija cīņā pret starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē. FID organizē konferenci par sankciju jautājumiem jau ceturto gadu, veidojot platformu, kas pulcē privātā sektora, valsts institūciju, starptautisko organizāciju un akadēmiskās vides vadošos ekspertus, lai veicinātu inovatīvu pieeju sankciju jautājumos un mazinātu plaisu publiskā un privātā sektora sadarbībā.

 

Šīgada konference pulcēja nacionāla un starptautiska mēroga (Igaunija, Norvēģija, Lielbritānija un ASV) augsta līmeņa lektorus, kā arī starptautisko organizāciju (Eiropas Komisija, ASV Tieslietu departaments, ASV Valsts kases departamenta Ārvalstu kapitāla kontroles birojs (OFAC), Eiropols) pārstāvjus.

 

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!