Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze

09.12.2021

Sadarbības koordinācijas grupas* ekspertu sadarbības rezultātā tapis dokuments “Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze”, kurā apkopotas pazīmes, kas var liecināt par korupciju un/vai korupcijas rezultātā iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī veikta konkrētu piemēru analīze. Dokumentā analizēti ārvalstu un starptautisko organizāciju apkopotie prakses piemēri, kā arī Latvijā atklātie korupcijas gadījumi. Dokuments pieejams šeit:

Koruptīvu noziedzīgu nodarījumu indikatori un gadījumu analīze

Tā kā korupcija valsts un pašvaldību sektorā ir viens no būtiskākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas nacionālā līmenī rada augstus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas draudus,** materiāls būs vērtīgs rīks kredītiestāžu un tiesībaizsardzības iestāžu turpmākajā darbā koruptīvu darījumu atklāšanā un izmeklēšanā.

 

*Finanšu izlūkošanas dienests 2021. gadā izveidoja sadarbības koordinācijas grupu ar mērķi apvienot ekspertus no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Latvijas Republikas prokuratūras un lielākajām kredītiestādēm kopīgam un regulāram darbam, lai veidotu vienotu izpratni par korupciju it visos “ķēdes posmos” – no aizdomīga darījuma konstatēšanas līdz pat notiesājošam spriedumam. 

 


**Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojums par 2017. - 2019. gadu, pieejams Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā.  

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!