Nefinanšu sektoram atvieglo ziņojumu iesniegšanas procedūru

05.01.2024

Viens no Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) stratēģiskajiem mērķiem ir veicināt saņemto ziņojumu skaitu un kvalitāti. Lai sasniegtu šo mērķi, viena no prioritātēm  2024. gadā būs uzrunāt nefinanšu sektora Likuma subjektus ar mērķi atvieglot ziņojuma par aizdomīgu darbību iesniegšanu un veicināt vienotu izpratni par iespējamā noziedzīgā nodarījuma laicīgu atklāšanu.

FID ieskatā ir vairāki veidi, kā atvieglot ziņojumu iesniegšanu. Pirmkārt, ziņojuma formas atvieglošana, pielāgojot to konkrētam sektoram. Otrkārt, mācību platformas gan tiešsaistē, gan klātienē, kurās informēsim Likuma subjektus par ziņojuma iesniegšanas prasībām, kā arī demonstrēsim praktiskus piemērus, pārrunāsim labo praksi, kā arī biežāk pieļautās kļūdas un nepilnības. Papildus, FID plāno skaidrot jautājumus, kas saistīti ar ziņotāja identitātes aizsardzību.

 

Plašāka informācija par ziņošanas atvieglojumiem un mācību plānu būs pieejama FID mājaslapā, kā arī nefinanšu sektora uzraudzības un kontroles institūcijās.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā