Noslēdzas MONEYVAL pastiprinātās uzraudzības process

16.12.2022

No šā gada 7. līdz 9. decembrim Strasbūrā, Francijā, norisinājās MONEYVAL 64. plenārsēde, kuras laikā tika pieņemts zināšanai Latvijas šī gada septembrī iesniegtais trešais un pēdējais pēcpārbaudes ziņojums par progresu un sasniegtajiem rezultātiem MONEYVAL rekomendāciju ieviešanā.

Ar šī ziņojuma pieņemšanu ir noslēgusies MONEYVAL pastiprinātās uzraudzības process, un turpmāk atbilstoši procedūrai nav paredzētas atskaites, kas Latvijai būtu jāiesniedz. 

 

Atgādinām, ka 2019. gada decembrī MONEYVAL plenārsēdē tika izskatīts Latvijas tehniskās atbilstības progresa ziņojums ar informāciju un ekspertu novērtējumu par Latvijas paveikto normatīvā regulējuma pilnveidošanā, lai tas atbilstu Finanšu darījumu darba grupas (FATF-Financial Action Task Force) 40 rekomendācijām. Pēc progresa ziņojuma izvērtēšanas no kopumā 40 FATF tehniskās atbilstības rekomendācijām 7 rekomendāciju izpilde tika novērtēta kā pilnībā atbilstoša un 33 - kā lielākoties atbilstoša. Tādējādi MONEYVAL jau 2019. gada decembrī novērtēja Latvijas normatīvo regulējumu kā atbilstošu visām 40 FATF rekomendācijām un Latvija kļuva par pirmo MONEYVAL dalībvalsti, kas sasniedza atbilstību visiem FATF tehniskās atbilstības standartiem.

 

MONEYVAL 64. plenārsēdes laikā notika diskusijas par nākamo posmu - 6. novērtēšanas kārtu. Plānots, ka nākamā gada sākumā MONEYVAL uzsāks darbu pie 6. kārtas novērtējuma procedūras izveides, un MONEYVAL plenārsēdē 2023. gada maijā dalībvalstis izskatīs tās projektu. Paredzēts, ka 6. kārtas novērtējuma pirmās klātienes vizītes MONEYVAL dalībvalstīs notiks 2024. gada oktobrī, savukārt pirmie novērtējuma ziņojumi tiks pieņemti 2025. gada beigās.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā