Nozaru profesionāļus un privāto sektoru informē par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku novērtējumiem

03.10.2019 Finanšu izlūkošanas dienests

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) semināros Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma un proliferācijas finansēšanas (TF/PF) novēršanas likuma (likums) subjektiem sniedz informāciju par Latvijas NILL/TF/PF risku novērtējumiem.

Informatīvos seminārus FID rīko ciešā sadarbībā ar uzraudzības un kontroles institūcijām – Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju, Latvijas Banku, Patērētāju tiesību aizsardzības centru, Valsts ieņēmumu dienestu, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, Latvijas Zvērinātu notāru padomi, kā arī Latvijas Zvērinātu advokātu padomi. Semināros piedalās arī Valsts drošības dienests, savas kompetences ietvaros informējot par Terorisma finansēšanas novēršanas stratēģija 2019. - 2021. gadam. Semināri notiks līdz decembra vidum Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes telpās.

 

FID rīkotajos semināros tiks sniegta detalizēta informācija par 2019. gadā izstrādātajiem NILL/TF/PF risku novērtējumiem: 

  • Nacionālais terorisma un proliferācijas risku novērtējums par 2017.- 2018. gadu
  • Juridisko personu un nevalstisko organizāciju NILLTF risku novērtējums par 2017.- 2018. gadu
  • Profesionālo pakalpojumu sniedzēju NILLTF risku novērtējums par 2017.-2018. gadu
  • Virtuālo valūtu risku novērtējums
  • Sektoru NILL un TF risku novērtējumu kopsavilkuma ziņojums par 2017.-2018.gadu. 

 

Likuma subjektiem riski, kas identificēti nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumā, likuma subjektiem jāņem vērā, veidojot iekšējās kontroles sistēmas. Efektīva noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma uzņēmumu un valsts līmenī ir iespējama tikai, ja visi iesaistītie izprot riskus un spēj pilnvērtīgi piemērot riskos balstīto pieeju (risk-based approach). Savukārt efektīva NILL/TF/PF novēršanas sistēma ir viens no nosacījumiem, lai Latvija netiktu iekļauta “pelēkajā sarakstā”. 

 

Pirmo informatīvo semināru FID rīkoja zvērinātiem notāriem sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi. FID priekšniece Ilze Znotiņa atzīst, ka zvērināti notāri ir ļoti būtisks sadarbības kanāls cīņai pret NILL/TF/PF un, neskatoties uz to, ka zvērināti notāri labi orientējas šajos jautājumos, ciešāka saikne ir jādibina un informācija par nacionālā riska novērtējumu ziņojumos iekļauto informāciju ir jāsniedz regulāri. 

 

FID 2019. gada 9 mēnešos ir saņēmis 63 ziņojumus no notāriem, salīdzinoši visā 2018. gadā tie bija 37 ziņojumi, bet 2017. gadā – 75 ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.
 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā