Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2017.gada darba rezultāti

12.01.2018 Finanšu izlūkošanas dienests

Veicot ziņojumu par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem analīzi, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests 2017.gadā tiesību aizsardzības iestādēm nosūtīja 225 materiālus par pamatotām aizdomām par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. No minētajiem 202 materiāli bija pēc Krimināllikuma 195.panta par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Savukārt 53 materiālos ir noskaidrots, ka ar noziedzīgiem nodarījumiem saistīto darījumu summa ir bijusi lielāka par vienu miljonu eiro.

Izsekojot noziedzīgi iegūto līdzekļu kustību, izdevās atrast un ar 243 rīkojumiem iesaldēt 45,66 miljonus eiro. Salīdzinot statistiku, var norādīt, ka 2016.gadā attiecīgi tika izdoti 252 rīkojumi un iesaldēti noziedzīgi iegūtie līdzekļi 36,17 miljonu apmērā.

Nedaudz ir samazinājies konstatēto lielo (ar vairāk nekā 20 dalībniekiem) legalizācijas darījumu shēmu skaits - ja 2016.gadā tādu bija 26, tad 2017.gadā 23. Bet tai pašā laikā no 126 uz 142 pēdējos divos gados ir pieaudzis tādu gadījumu skaits, kad noziedzīgi iegūtie līdzekļi legalizācijas procesā ir tikuši sajaukti ar legālajiem, lai mēģinātu būtiski apgrūtināt to kustības virziena noteikšanu un tālāku izsekošanu. Iepriekš minētais dod zināmu pamatu saskatīt arvien aktuālāku tendenci - lai slēptu legalizācijas pēdas un līdz ar to izvairītos no atbildības, legalizācijas kopējie darbību un līdzekļu apjomi tiek sadalīti mazākos un arvien biežāk iejaukti legālo līdzekļu masā, lai pēc iespējas vairāk mazinātu situācijas aizdomīgumu. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka dienesta rīcībā ir pietiekoša juridiskā bāze un instrumenti, lai atklātu un sekmīgi cīnītos arī ar šādām noziedzības izpausmēm un paņēmieniem.

Kā pozitīva tendence būtu vērtējama tā saukto "Phishing" krāpšanas un legalizācijas gadījumu skaita samazināšanās no 90 materiāliem 2016.gadā līdz 69 materiāliem 2017.gadā. Kā viens no galvenajiem iemesliem šādai situācijas uzlabošanās tendencei būtu minama pastiprināta tiesību aizsardzības iestāžu darbības aktivitāte šāda veida gadījumu izmeklēšanā, lai noskaidrotu ne tikai tā saukto izkrāptās naudas saņēmēju/legalizētāju - "naudas mūļu" lomu, bet arī viņu vervētāju personas.

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!