Paveiktais 2020.gada pirmajā pusgadā

24.07.2020 Finanšu izlūkošanas dienests

2020. gada pirmo pusgadu lielā mērā raksturo Covid-19 pandēmijas radītie izaicinājumi un izmaiņas gan pasaules, gan nacionālā mērogā, kas, cita starpā, būtisku ietekmi atstājuši ne tikai uz ekonomiskajiem procesiem kopumā, bet arī uz iestāžu, t. sk. Finanšu izlūkošanas dienesta, ikdienas darbu un pienākumiem.

Neskatoties uz sarežģījumiem un tehniskajām izmaiņām, ko bija nepieciešams ieviest ikdienas darbā saistībā ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli, Finanšu izlūkošanas dienests šajā izaicinošajā laikā pilnvērtīgi turpināja veikt tam normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, ieviešot jaunas pieejas līdzšinējo procesu organizācijā, kā arī reaģējot uz Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu īstenošanā.

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa: “Pirmais pusgads bija dažādu izaicinājumu pildīts. Gada sākumā (pēc intensīva darba gandrīz divu gadu garumā) saņēmām pozitīvu vēsti no Finanšu darījumu darba grupas – Latvija netiek iekļauta pastiprinātās uzraudzības valstu sarakstā jeb tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”, kas nozīmē – turpinot iesāktās reformas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas pilnveidē, izdosies atjaunot arī Latvijas finanšu sektora reputāciju. Covid-19 laiks apliecināja, ka ieviestās sadarbības metodes darbojas arī attālinātā režīmā. Sakārtojot procesus, attālināts darbs ir iespējams arī Finanšu izlūkošanas dienestā – iestādē, kur ir jāapstrādā liels apjoms sensitīvas informācijas. Nenoliedzami, šajā laikā mainījās ne tikai darba struktūra, bet arī saturs Finanšu izlūkošanas dienesta veicamajiem uzdevumiem. Finanšu izlūkošanas dienests īpaši pievērš uzmanību Covid-19 krīzes radītajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem – krāpšanai, kibernoziegumiem un citiem. Jāizceļ arī likuma subjektu darbība un spēja ātri reaģēt uz noteiktajiem ierobežojumiem un tirgus apstākļiem – ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem tiek sniegti kvalitatīvi un laicīgi, kas ļauj Finanšu izlūkošanas dienestam operatīvi reaģēt un pildīt dienestam noteiktos pienākumus. Iepriekšējos periodos paveiktais darbs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmas izveidē un pilnveidē sasniedz rezultātus – pamatojoties uz Finanšu izlūkošanas dienesta nosūtītajiem materiāliem ierosināti 78 kriminālprocesi saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju; turpinās darbs, lai finanšu sistēmu attīrītu no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem – 2020. gada pirmajā pusgadā iesaldēti jeb apturēti iespējami noziedzīgi iegūti līdzekļi 327,56 miljonu eiro apmērā, no kā absolūti lielākā daļa ir iesaldēta likvidējamās kredītiestādēs.” 

Paveiktais 2020. gada pirmajā pusgadā

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā