Pēc FID sniegtās informācijas ierosināti 102 kriminālprocesi

24.09.2019 Finanšu izlūkošanas dienests

2019. gada pirmajā pusgadā pēc Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) sniegtās informācijas tiesībsargājošās institūcijas ierosinājušas 102 kriminālprocesus pēc Krimināllikuma 195.panta “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija”. Tas ir par 19 kriminālprocesiem vairāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā.

55% no 2019. gadā ierosinātājiem kriminālprocesiem ir par autonomiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nodarījumiem.

Pieaudzis arī kriminālvajāšanai nodoto kriminālprocesu skaits - 2019. gada pirmajā pusgadā tie bija 27 kriminālprocesi par 40 noziedzīgiem nodarījumiem, salīdzinot 2018. gada pirmajā pusgadā tie bija 8 kriminālprocesi par 8 noziedzīgiem nodarījumiem.

Šī gada pirmajā pusgadā Latvijā visizplatītākie predikatīvie noziedzīgie nodarījumi, kuru rezultātā iegūtie līdzekļi vēlāk tiek legalizēti, ir noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā un tautsaimniecībā, krāpšanas un kukuļošanas (amatnoziegumi).

2019. gada pirmajā pusgadā uzsākti 22 kriminālprocesi par izvairīšanos no skaidras naudas deklarēšanas (pārvadāšanu pāri Latvijas robežai), kas ir par 90% vairāk salīdzinājumā ar 2018. gada pirmo pusgadu.
Lai uzlabotu finanšu noziegumu apkarošanas efektivitāti un nodrošinātu ātru un koordinētu abpusējās informācijas apmaiņu, 2019. gada pirmajā pusgadā notikušas 35 publiskās privātās partnerības tikšanās. Iesaldēto līdzekļu apjoms lietās, kur notikušas publiskās privātās partnerības sanāksmes, ir gandrīz 49 miljonu eiro.

Lai nodrošinātu vienotu risku izpratni un saskaņotu uzraudzības praksi, FID ir izveidojis uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformu. Kopš 2018. gada novembra regulāri tiek rīkotas Uzraugu platformas sanāksmes, radot vienotu izpratni par pieeju uzraudzības jautājumiem, kā arī uzlabojot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūciju savstarpējo sadarbību, informētību un atgriezenisko saiti.

2019. gada pirmajā pusgadā Uzraudzības platformā institūcijas vienojušās par vienotu patiesā labuma guvēja identificēšanas procedūru, apspriedušas aizdomīgu un neparastu darījumu ziņošanas efektivitāti, kā arī piedalījušās pašreizējo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģiju un riska indikatoru identificēšanā.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā