Publicētas atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas

01.07.2024

Globālie ģeopolitiskie notikumi un tehnoloģiju attīstība ir atstājusi ietekmi uz terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – TF un PF) situāciju Eiropā un Latvijā. Tā ir kļuvusi dinamiskāka un sarežģītāka. Ņemot vērā TP un PF mainīgo situāciju, Finanšu izlūkošanas dienests (turpmāk - FID) sadarbībā ar Valsts drošības dienestu (turpmāk - VDD) izstrādājis atjaunotas Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas. Šī ir aktualizēta versija FID un VDD 2019. gadā izstrādātajām “TF un PF novēršanas vadlīnijām NILLTPFNL subjektiem un uzraudzības institūcijām”.

Atjaunotās vadlīnijas ir paredzētas kā praktisks instruments Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Novēršanas likums) subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām TF un PF novēršanas pasākumu plānošanā un realizēšanā. Vadlīnijas ir izstrādātas, lai palīdzētu finanšu institūcijām un citām iesaistītajām pusēm labāk izprast un identificēt iespējamos TF un PF riskus, kā arī efektīvāk reaģēt uz tiem. Atjaunotās vadlīnijas ietver TF un PF vispārīgu raksturojumu, aktuālo situāciju un tendences Eiropā un Latvijā, kā arī detalizētu informāciju par pazīmēm, kas varētu liecināt par aizdomīgiem darījumiem saistībā ar TF un PF. Atjaunotās vadlīnijas ir daļa no plašākiem pasākumiem, kuru mērķis ir stiprināt Latvijas finanšu tirgu, tostarp finanšu tirgus dalībnieku un citu TF un PF novēršanā iesaistīto personu spēju mazināt un efektīvi pārvaldīt TF un PF riskus. FID uzsver sadarbības nozīmi starp publisko un privāto sektoru, lai kopīgiem spēkiem nodrošinātu efektīvu kontroli un uzraudzību. Privātā un publiskā sektora pārstāvji tiek aicināti iepazīties ar atjaunotajām vadlīnijām un izmantot tās, lai pilnveidotu TF un PF risku pārvaldības sistēmas, lai veicinātu drošāku finanšu vidi Latvijā.

Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vadlīnijas

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu

2024-07-03

Finanšu darījumu darba grupa atjaunojusi augsta riska un pastiprinātās uzraudzības jurisdikciju sarakstu

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums