Rīgā pārrunā jau īstenotos un plānotos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumus

22.03.2024

Ceturtdien, 21. martā, tika sāktas MONEYVAL – Eiropas Padomes ekspertu komitejas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtējumam – mācības Latvijas valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvjiem. Mācības Latvijā organizē Finanšu izlūkošanas dienests sadarbībā ar Finanšu ministriju, gatavojoties kārtējam Latvijas MONEYVAL izvērtējumam.

Kārtējā izvērtējuma mērķis ir padziļināta ziņojuma sagatavošana, kurā analizēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošanas pasākumu īstenošana un efektivitāte valstī. Izvērtējums satur arī mērķtiecīgus ieteikumus valsts sistēmas turpmākai stiprināšanai. Šis augsti kvalificētu starptautisko ekspertu novērtējums ietekmēs starptautiskās sabiedrības un sadarbības partneru uztveri par Latvijas kompetento institūciju un privātā sektora uzņēmumu spēju prasmīgi un efektīvi aizsargāt finanšu sistēmas reputāciju un drošumu vairākus gadus uz priekšu.

 

“Latvija pēdējos gados ir paveikusi nozīmīgu darbu finanšu sektora sakārtošanā, kas augstu novērtēts arī starptautiski. Šī mācību programma sniegs Latvijas amatpersonām, profesionāļiem un ekspertiem iespēju papildināt zināšanas un stiprināt savstarpējās attiecības. Ir svarīgi, ka arī turpmāk saglabāsim stingru apņemšanos ievērot visaugstākos pārredzamības un integritātes standartus, vienlaikus sabiedrībai nodrošinot ērtus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus,” mācību atklāšanas uzrunā uzsvēra Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka.

 

MONEYVAL priekšsēdētājs Nikola Mučioli savā uzrunā teica: “Šī ir īpaša diena visam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas starptautiskajam tīklam – Latvija ir pirmā valsts, kas tiks vērtēta jaunajā MONEYVAL kārtā. Latvija ir veikusi iespaidīgus soļus, lai padarītu savu NILLTPF novēršanas sistēmu efektīvu. Latviju ar apņemšanos ieviest jauninājumus varētu saukt par celmlauzi starptautiskajā NILLTPF novēršanas jomā. Latvija ir izcils piemērs tam, kā valstij ir izdevies īsā laikā pārstrukturēt visu NILLTPF novēršanas sistēmu.”

 

Svarīgākais ir tas, ka Latvija būs ieguvusi pilnvērtīgu vērtējumu par esošo situāciju, kas ir ļoti nozīmīgi Latvijas starptautiskajai reputācijai un tēlam. Pozitīvs vērtējums palīdzēs piesaistīt investorus, kuri redzēs, ka Latvijā investēt ir droši. Lielāka investoru interese un pozitīva starptautiskā reputācija noteikti pozitīvi ietekmēs Latvijas ekonomiku.

 

Pēdējos piecus gadus Latvija ir rūpīgi īstenojusi iepriekšējās MONEYVAL novērtēšanas kārtā izteiktās rekomendācijas. MONEYVAL 2020. gada janvārī atkārtoti novērtēja Latvijas atbilstību Finanšu darījumu darba grupas (FATF) ieteikumiem. Visi 40 ieteikumi tika novērtēti kā pilnībā vai lielā mērā atbilstoši, un MONEYVAL ekspertu komitejas 59. plenārsēdē Latviju apsveica ar pirmo šāda veida sasniegumu. Latvija ir apliecinājusi, ka ir valsts ar stingru apņemšanos ieviest reformas, kuras turklāt nepieciešamības gadījumā var īstenot ātri.

 

MONEYVAL ir Eiropas Padomes (EP) NILLTPF novēršanas ekspertu komiteja, kas izveidota 1997. gadā un apvieno 35 dalībvalstis. Tās centrālais uzdevums ir novērtēt, kā dalībvalstis izpilda starptautiskos standartus attiecībā uz NILLTPF novēršanu. MONEYVAL veic novērtējumu, izstrādā ziņojumu un sagatavo rekomendācijas. MONEYVAL ir viena no FATF (Finanšu darījumu darba grupa) stila reģionālajām organizācijām. Veicot novērtējumu un sagatavojot ziņojumus, MONEYVAL seko gan FATF standartiem, gan novērtēšanas metodoloģijai.

 

MONEYVAL mācības Rīgā notiek 21. un 22. martā.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā