Saziņā ar FID aicinām izmantot e-adresi

10.04.2020 Finanšu izlūkošanas dienests

Lai atvieglotu saziņu ar Finanšu izlūkošanas dienestu gan ārkārtējās situācijas apstākļos, gan arī pēc tās, aicinām interesentus sarakstei izmantot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi.

E-adrese nodrošina drošu un vienotu elektronisko saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm. To ir iespējams izveidot gan ikvienai privātpersonai (jau no 14 gadu vecuma), gan juridiskai personai. E-adrese ir drošs saziņas kanāls oficiālajai saziņai un dokumentu apmaiņai (tai skaitā ierobežotas pieejamības informācijai). 

Sīkāka informācija par e-adresi privātpersonām pieejama šeit, juridiskām personām šeit.  

Finanšu izlūkošanas dienests aicina vēstules un iesniegumus noformēt atbilstoši Iesnieguma likuma prasībām, tajos obligāti norādot:
- Iesnieguma iesniedzēju (privātpersonām – vārds, uzvārds; juridiskām personām – nosaukums);
- adresi.
Elektroniski iesniegtajiem iesniegumiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu. Par elektroniskā paraksta izveidi detalizēta informācija pieejama šeit

Informācija par iesniegumu iesniegšanu un izskatīšanu Finanšu izlūkošanas dienestā 

Atgādinām, ka, pamatojoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51.un 53.pantu, Finanšu izlūkošanas dienests neizskata personu iesniegumus, kas skar Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu vai jautājumos, kas nav Finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē. 

Atgādinām, ka ārkārtējās situācijas laikā Finanšu izlūkošanas dienests nepieņem arī apmeklētājus. Izmantojot e-adresi, ir droša un ērta saziņa ar Finanšu izlūkošanas dienestu. 

Finanšu izlūkošanas dienesta kontaktinformācija
 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā