Starptautiskā forumā diskutēs par finanšu izlūkošanas dienestu neatkarību un autonomiju

03.02.2022

2022. gada 7. februārī tiešsaistē notiks starptautisks forums “Finanšu izlūkošanas dienestu autonomija: efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas izveide”. Forumā augsta līmeņa eksperti diskutēs par finanšu izlūkošanas dienestu (FID) lomu efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas izveidē, neatkarīga FID priekšnosacījumiem, problēmjautājumiem, inovāciju nozīmi finanšu izlūkošanā un citām aktualitātēm. Īpaša diskusija paredzēta par pieredzi Baltijas valstīs.

Autonomijas nozīme FID darbā

 

Ikvienas valsts FID ir būtiska noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas sastāvdaļa. Sniedzot finanšu informāciju un izlūkdatus tiesībaizsardzības un citām iesaistītajām iestādēm, kā arī ārvalstu sadarbības partneriem, FID ir svarīga loma valsts centienos apkarot noziegumus, kas apdraud valsts drošību.

 

Autonomijas vai funkcionālās neatkarības trūkums var apdraudēt ne tikai FID darbības efektivitāti, bet arī negatīvi ietekmēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas izmeklēšanas kvalitāti. FID saņem un analizē informāciju, kas bieži ietver sensitīvus jautājumus, piemēram, informāciju par korupciju, organizēto noziedzību, ēnu ekonomiku. Tāpēc FID ir būtiski darboties vidē, kurā tiek nodrošināta to funkcionālā neatkarība un autonomija gan finansiālā, gan operacionālā līmenī.

 

FID darbības neatkarība un autonomija starptautiskā kontekstā

 

Arī starptautiskie standarti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā akcentē FID darbības neatkarības nozīmi, lai tās varētu efektīvi pildīt savas pilnvaras (Finanšu darījumu darba grupas (FATF) rekomendācijas). Šis jautājums ir FID apvienojošās grupas (Egmont Group) dienaskārtībā jau vairākus gadus. Turklāt FID autonomijai un neatkarībai ir izšķiroša nozīme starptautiskās sadarbības jomā. Būtiski, ka ārvalstu partneriem ir jābūt pietiekamai pārliecībai, ka FID, ar kurām tie sadarbojas, piemīt pietiekama funkcionālā neatkarība un autonomija, lai veiktu tai deleģētos uzdevumus un spētu ievērot saņemtās informācijas konfidencialitāti. Informācijas apmaiņa starptautiskā kontekstā lielā mērā ir balstīta uz savstarpēju uzticību starp FID. Ja šāda savstarpēja uzticība nepastāv, tad FID zaudē iespēju gūt labumu no starptautiskas informācijas apmaiņas un sadarbības ar partneriem, kas var negatīvi ietekmēt arī valsts reputāciju.

 

Par forumu

 

Foruma mērķis ir rosināt diskusijas un veicināt izpratni par autonomu FID nozīmi efektīvas noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas izveidē. Diskusiju dalībnieki pārrunās rīcības virzienus un priekšnosacījumus efektīvu FID izveidē, identificēs pazīmes, kas raksturo un nosaka FID funkcionālo neatkarību un autonomiju, dalīsies ar labās prakses piemēriem un analizēs sīkāk situāciju Baltijas valstīs.

Pasākumu atklās Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis un Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa.

 

Diskusiju dalībnieki:

 

Deivids Luiss (David Lewis), bijušais FATF izpildsekretārs;

Daniels Telesklāfs (Daniel Thelesklaf), bijušais Moneyval priekšsēdētājs, bijušais Šveices un Lihtenšteinas FID vadītājs;

Jehuda Šafers (Yehuda Shaffer), FATF novērtējumu eksperts, bijušais Izraēlas FID vadītājs,

Matis Maekers (Matis Mäeker), Igaunijas Finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs,

Edmundas Jankunas (Edmundas Jankūnas), Lietuvas Finanšu izlūkošanas dienesta vadītājs.

Pasākumu organizē Finanšu izlūkošanas dienests. Foruma mērķauditorija ir politikas veidotāji, lēmumu pieņēmēji, FID un tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji, uzraudzības iestādes un citu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā iesaistīto institūciju pārstāvji vietējā un starptautiskā mērogā.

 

Mediju iespējas

 

Aicinām medijus pievienoties pasākumam tiešsaistē, iepriekš piesakot dalību Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās attīstības un komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistei Līvai Rancānei (Liva.Rancane@fid.gov.lv, 26818377).

Foruma dienaskārtība.

 

 

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!