Starptautiskā konferencē eksperti diskutēs par virtuālo aktīvu izmantošanu, potenciālajām iespējām un riskiem

17.05.2023

 

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) šī gada 18. maijā rīko starptautisku konferenci par virtuālo aktīvu nākotnes perspektīvām. Konferences mērķis ir nodrošināt vienotu platformu valsts un privātā sektora pārstāvjiem, lai kopīgi diskutētu par iespējām un riskiem, kas saistās ar virtuālo aktīvu izmantošanu, kā arī par labāko regulējumu un pieredzi šajā jomā. Pasākumā uzstāsties gan privātā, gan publiskā sektora pārstāvji no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Apvienotās Karalistes, Austrijas, Igaunijas, Lietuvas, Šveices u.c. valstīm.

Jaunajām tehnoloģijām, produktiem un ar tiem saistītiem pakalpojumiem ir potenciāls veicināt finanšu inovāciju un efektivitāti, kā arī uzlabot finanšu pakalpojumu pieejamību, bet vienlaikus tie var radīt arī jaunas iespējas legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai finansēt noziedzīgas darbības[1]. Pēdējos gados arvien pieaugoša aktualitāte ir “jaunajai tehnoloģijai” – virtuālajiem aktīviem, tostarp virtuālajai valūtai. Virtuālo aktīvu izmantošana, tās radītie riski, iespējas un regulējums turpina būt aktuāls jautājums gan starptautiskā, gan nacionālā mērogā.

 

Lai nodrošinātu vienotu platformu valsts un privātā sektora pārstāvjiem virtuālo aktīvu tēmas izzināšanai, FID šī gada 18. maijā Rīgā organizē starptautisku konferenci “FID konference par virtuālajiem aktīviem 2023: skats nākotnē”.

 

FID Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs Paulis Iļjenkovs uzsver: “Lai profesionāli darbotos finanšu izlūkošanas jomā, ir svarīgi sekot līdzi un izzināt finanšu nozares aktualitātes. Viena no pēdējo gadu aktualitātēm nemainīgi ir virtuālie aktīvi. Tāpēc šīs konferences mērķis ir dalīties ar Latvijas, Baltijas, Eiropas un pat pasaules pieredzi saistībā ar virtuālo aktīvu nozares attīstību un diskutēt par politikas veidošanu virtuālo aktīvu jomā, veicinot inovatīvu pakalpojumu attīstību un  vienlaikus pārvaldot ar to saistītos riskus.”

 

Konferencē tiks aplūkota dažādu valstu pieeja virtuālo aktīvu uzraudzībā un regulējumā, tostarp Eiropas Savienības pieeja un MiCA regulējums (regula par kriptoaktīvu tirgiem). Savukārt, lai veidot atklātu un iekļaujošu sarunu ar visām iesaistītajām pusēm, tiks atspoguļota arī privātā sektora perspektīva. Ar viedokli dalīsies pārstāvji no tādiem plaši zināmiem virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem kā Binance, Kriptomat Group, Gravity Team u.c. Tāpat sarunās tiks pārstāvēts arī finanšu sektora redzējums, piedaloties Apvienoto Arābu Emirātu, Apvienotās Karalistes, Austrijas, Igaunijas, Latvijas un citi valstu banku pārstāvjiem.

 

Konference tiek organizēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/FID/2021/6 “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana Latvijā” ietvaros.

 

FID konference par virtuālajiem aktīviem 2023: skats nākotnē

 


[1] Finanšu izlūkošanas dienests, “Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums”, 2021.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā