Starptautiskā konferencē nozares eksperti apspriedīs efektīvu finanšu noziegumu apkarošanas praksi

02.11.2023

Šī gada 6. un 7. novembrī, atbalstot Latvijas prezidentūru Eiropas Padomes Ministru komitejā, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) sadarbībā ar Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komiteju (MONEYVAL) organizēs augsta līmeņa starptautisku konferenci par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas sistēmas nākotni, finanšu noziegumu apkarošanas jomas aktualitātēm un potenciālajiem izaicinājumiem. Konference pulcēs aptuveni 200 dalībnieku no vairāk nekā 20 valstīm, tostarp Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrijas, Beļģijas, Francijas, Igaunijas, Nīderlandes u.c.

Finanšu noziegumu jomai attīstoties inovāciju rezultātā un kļūstot arvien sarežģītākai, konferences mērķis ir pulcēt  gan Eiropas Padomes dalībvalstu pārstāvjus, MONEYVAL sekretariātu,  nozares ekspertus no finanšu institūcijām, tiesībaizsardzības iestādēm un regulējošām iestādēm, lai dalītos idejām un paraugpraksēm par esošo un nākotnes finanšu noziegumu risku pārvaldību un mazināšanu. FID organizētajā divu dienu konferencē diskutēs par četrām jomām: sankcijām, virtuālajiem aktīviem, aktīvu atgūšanu un digitālo transformāciju.

 

Konferences atklāšanā klātienē piedalīsies Latvijas Republikas finanšu ministrs Arvils Ašeradens un MONEYVAL prezidente Elžbieta Frankova-Jaškieviča, savukārt attālināti ar savu klātbūtni dalībniekus pagodinās Finanšu darījumu darba grupas (FATF) prezidents T. Radža Kumārs. Konferences paneļdiskusijas atklās FID priekšnieks Toms Platacis, savā prezentācijā vēršot uzmanību NILLTPF novēršanas sistēmas nākotnei.

 

Lai veicinātu dalībvalstu diskusijas par efektivitāti starptautisko sankciju izpildē, Latvijas un ārvalstu eksperti konferencē aktualizēs jautājumus par sankciju pieaugošo lomu, izaicinājumiem un labākajām praksēm to izpildē, kā arī sankciju apiešanas apkarošanu.

 

Savukārt līdz ar virtuālo aktīvu, tostarp virtuālās valūtas, pieaugošo aktualitāti un to iespējamo izmantošanu NILLTPF, konferencē tiks apspriesti ar to saistīto regulējumu izaicinājumi un iespējas. Dalībnieki arī apspriedīs efektīvākās stratēģijas risku vadīšanai, pārredzamības uzlabošanai un atbildīgu inovāciju veicināšanai virtuālajā pasaulē.

 

Apzinoties tehnoloģiju un digitalizācijas pieaugošo ietekmi, konferencē īpaša uzmanība tiks veltīta arī digitālajai transformācijai. Paneļdiskusijās dalībnieki apspriedīs inovācijas, tehnoloģiskos sasniegumus un ar to saistītos izaicinājumus, kā arī dalīsies viedokļos un pieredzē ar labo praksi par digitalizācijas izmantošanu cīņā ar NILLTPF un noturības pret finanšu noziegumiem stiprināšanu.

 

Vienlaikus konferencē pārrunās efektīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju atbilstoši Eiropas un starptautiskajiem standartiem un pārrunās veidus, kā vēl stiprināt starptautisko sadarbību, īpašu uzmanību vēršot Finanšu darījumu darba grupas (FATF) vadošajai lomai un aktualitātēm šajā jomā.

 

Daloties pieredzē un analizējot aktualitātes par NILLTPF konfiskāciju, sankcijām, digitālo transformāciju un virtuālajiem aktīviem, valstis var veiksmīgāk noteikt finanšu noziegumu draudus strauji mainīgajā vidē. Turklāt šāda zināšanu, pieredzes un viedokļu apmaiņa ļauj dalībvalstīm palielināt spēju efektīvāk atklāt globālajā finanšu sistēmā esošos finanšu noziegumus.

 

No 2023. gada 17. maija līdz 15. novembrim Latvija uzņēmusies savu otro prezidentūru Eiropas Padomes Ministru komitejā. Kā viena no izvirzītajām tematiskajām prioritātēm šīs prezidentūras laikā ir demokrātijas un tiesiskuma stiprināšana. Latvija strādā pie tā, lai Eiropā veidotu drošāku finanšu ekosistēmu, tādēļ sadarbojas ar MONEYVAL un citām nozares organizācijām, veicina diskusijas par finanšu noziegumu apkarošanu, esošo un nākotnes risku pārvaldību un mazināšanu.

 

 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā