Stiprinās darbinieku zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā Latvijā

10.12.2019 Finanšu izlūkošanas dienests

Ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” finansējumu Finanšu izlūkošanas dienests (FID) stiprinās darbinieku zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, rīkojot seminārus, apmācību kursus, kā arī pieredzes apmaiņas vizītes.

Pieredzes apmaiņa un mācības ar starptautiskiem jomas ekspertiem ir ļoti svarīgs faktors, lai FID būtu savlaicīgi informēts par jaunākajām tendencēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma un proliferācijas finansēšanā, kā arī par jaunākajām tipoloģijām un riska indikatoriem (red flags). Līdz ar to FID plāno rīkot darba semināru ar starptautiskiem un atzītiem jomas ekspertiem, kuri dalīsies pieredzē gan par efektīvākajām noziegumu atklāšanas metodēm, gan jaunākajām tendencēm šādās tēmās – profesionāla līdzekļu legalizācija, korupcija, izvairīšanās no nodokļu nomaksas, terorisma un proliferācijas finansēšana un citas.


Sadarbībā ar Starptautisko noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves centra (International Center for Asset Recovery) un citiem jomas ekspertiem Latvijā tiks organizēti apmācību kursi par finanšu noziegumu izmeklēšanu un līdzekļu atgūšanu, korupciju lielos infrastruktūras projektos un iepirkumos, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot virtuālās valūtas, kā arī par lielām, sarežģītām un profesionālām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmām un citiem aktuāliem jautājumiem.


Viens no nozīmīgākajiem projektiem būs ACAMS kursi FID analītiķiem, lai saņemtu starptautiski atzītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālista sertifikātu, kā arī “Riska vadības pamati” un “Padziļināta riska vadība” kursus, kurus rīko Riska vadības institūts (Institute of Risk Management) Londonā, Apvienotajā Karalistē.


EEZ finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” mērķis ir stiprināt institūciju spēju ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā, kā arī uzlabot institūciju sadarbību. Programmas kopējais finansējums ir 17 647 059 eiro. EEZ piešķīrums ir 85% jeb 15 000 000 eiro, savukārt nacionālais piešķīrums ir 15% jeb 2 647 059 eiro. Programmas īstenošanas laiks ir līdz 2024. gada 31. decembrim. Kopumā programmā plānots īstenot sešus projektus. 


 

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!