Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums

01.12.2021

Finanšu izlūkošanas dienests ir sagatavojis virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu. Risku novērtējuma mērķis ir veicināt atbildīgo valsts iestāžu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu un citu ieinteresēto personu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riskiem, kas saistīti ar virtuālajām valūtām un virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzējiem. Materiāls atspoguļo tendences virtuālo valūtu jomā, situāciju Latvijā, virtuālo valūtu riska pazīmes un vairāku gadījumu analīzi.

Jaunās tehnoloģijas un ar tām saistītie pakalpojumi veicina finanšu inovāciju un efektivitāti, kā arī uzlabo finanšu pakalpojumu pieejamību, tomēr tie rada arī jaunas iespējas noziedzniekiem un teroristiem legalizēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus vai finansēt noziedzīgas darbības.

 

Pēdējos gados īpašu aktualitāti ir guvusi “jaunā tehnoloģija” – virtuālā valūta. Jautājums par virtuālo valūtu izmantošanu turpina saglabāt savu aktualitāti gan starptautiskā, gan nacionālā mērogā.  Tāpēc būtiski ir izzināt un identificēt riskus, kas saistīti ar jauno tehnoloģiju izmantošanu.

 

Virtuālās valūtas un virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzēji var tikt izmantoti jebkāda noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtu līdzekļu legalizācijai (Nacionālajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas ziņojumā par 2017. - 2019. gadu identificēti kā tādi, kas rada būtiskākos nacionālā līmeņa noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas draudus):

 

  • izvairīšanās no nodokļu nomaksas un korupcija;
  • akcīzes preču un narkotisko vielu nelikumīga aprite, tostarp kontrabanda;
  • kā arī noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu, īpaši krāpšana, kas izdarīta lielā apmērā.

Materiāls tapis sadarbība ar ekspertiem no Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas.

 

Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums. 

 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā