ANO eksperti atzinīgi novērtē FID darbu

21.10.2022

No 2022. gada 13. līdz 17. oktobrim Rīgā norisinājās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes Pretterorisma komitejas izpilddirektorāta (United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate) ekspertu līmeņa novērtēšanas vizīte.

Šādu vizīšu laikā tiek novērtēta valsts tiesiskā regulējuma bāze, atbildīgo iestāžu savstarpējā koordinācija, starptautiskā sadarbība un reaģēšanas spējas, īstenojot pretterorisma pasākumus ANO Drošības padomes rezolūciju ieviešanā, un sniegti ieteikumi terorisma apkarošanas spēju turpmākā attīstībā.

 

13. oktobrī ANO eksperti viesojās Finanšu izlūkošanas dienestā (FID), lai vērtētu Latvijas paveikto cīņā ar terorisma finansēšanu un Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas sistēmas efektivitāti. Eksperti vērtēja tiesisko regulējumu un tā atbilstību starptautiskajām saistībām, FID kapacitāti un efektivitāti NILLTPF novēršanā un apkarošanā, tostarp sadarbību ar citām atbildīgajām iestādēm, kā arī ar ārvalstu partneriem un FID spēju nodrošināt ANO Drošības padomes rezolūciju pilnvērtīgu izpildi.

 

ANO delegācija izteica atzinību FID par šogad iegūto starptautisko BECA (Best Egmont Case Award) balvu par izcilu darbu finanšu izlūkošanas jomā Egmont 28. plenārsēdes laikā Rīgā. Tāpat ANO delegācija augstu novērtēja FID paveikto kopš 2018. gada Moneyval novērtējuma, uzsverot, ka Latvija ir panākusi būtiskus uzlabojumus NILLTPFN sistēmā kopumā, nodrošinot efektīvi funkcionējošus mehānismus, kas novērš Latvijas finanšu sistēmas izmantošanu finanšu noziegumu īstenošanai.

 

ANO eksperti FID vadīto sadarbības koordinācijas grupas mehānismu uzslavēja kā labās prakses piemēru, ko ieteiktu īstenot arī citu valstu finanšu izlūkošanas dienestiem, tostarp FID izveidoto AML inovāciju centru jeb AMLIH (AML Innovation Hub) kā veiksmīgu sadarbības paraugu NILLTPFN jomā.

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!