Ar 2024. gada 1. aprīli FID kļūst par kompetento institūciju sankciju izpildes jautājumos

15.03.2024

Sankciju izpildes jautājumos FID tiek noteiktas šādas galvenās funkcijas:

 • pieņemt lēmumu par sankcijās noteiktu izņēmumu piemērošanu, izsniedzot atļauju darījuma vai darbības veikšanai;
 • saņemt un analizēt informāciju, kas saskaņā ar sankciju regulējuma prasībām ziņojama dalībvalsts kompetentajai iestādei, t. sk., informācija par sankciju izpildi, par līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu Latvijā, un citu informāciju;
 • publicēt informāciju par sankciju subjektiem un tiem iesaldētajiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Latvijā;
 • uzturēt sankciju meklētāju, kurā pieejama informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Savienības sankciju sarakstos iekļautām personām;
 • lemt par līdzekļu un saimniecisko resursu atbrīvošanu no iesaldēšanas, ja tiek atceltas pret personu noteiktās sankcijas vai mainās sankciju subjekta īpašumtiesības vai kontrole, bet līdzekļi un saimnieciskie resursi nav atbrīvoti;
 • sniegt skaidrojumus, veikt informatīvus pasākumus un apmācības par jautājumiem saistībā ar sankciju izpildi;
 • veikt informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm;
 • pieņemt saistošus lēmumus par sankciju izpildi, ja konstatēts, ka sankcijas nav izpildītas, tai skaitā, veikt sankciju subjektu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu.

FID kompetence sankciju izpildes jautājumos noteikta ar 2023. gada 8. decembra grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. aprīlī. Izmaiņas tiek veiktas, lai nodrošinātu, ka jautājumos par sankciju izpildi ir viens sākotnējais saziņas punkts un viena galvenā iestāde, tādējādi atvieglojot un vienkāršojot saziņu starp privāto un publisko sektoru. Vienlaikus, jāņem vērā, ka noteiktos gadījumos citas institūcijas pieņem lēmumu par sankcijās noteiktu izņēmumu piemērošanu, proti:

 • Ārlietu ministrija par darbībām ar precēm, kuru apriti regulē Stratēģiskas nozīmes preču aprites likums, un ar humāniem apsvērumiem saistītiem izņēmuma gadījumiem; 
 • Ministru Kabinets pēc FID ierosinājuma īpašos ar nacionālo drošību saistītos jautājumos par sankciju izņēmumu piemērošanu;
 • Civilās aviācijas aģentūra un ostas kapteinis par sankciju izņēmumiem ārkārtas situācijās aviācijas un kuģošanas jomā.

Ar 2024. gada 1. aprīli būs pieejama papildināta FID tīmekļvietne sankcijas.fid.gov.lv, kurā turpmāk tiks nodrošināta aktuāla un visaptveroša informācija sankciju jomā. Jaunajā tīmekļvietnē būs pieejama biežāk uzdoto jautājumu sadaļa ar skaidrojumiem par sankciju izpildi, informācija par aktualitātēm sankciju jomā, sankciju meklētājs, informācija par sankciju subjektiem, kuriem Latvijā iesaldēti līdzekļi vai saimnieciskie resursi, informācija par to, kā pieteikties atļaujas saņemšanai, kā iesniedzama informācija par sankciju izpildi un cita noderīga informācija saistībā ar sankciju izpildes jautājumiem.

 

Papildu jaunajām funkcijām, FID saglabā kompetenci cīņā pret sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

Informācija par citiem FID organizētiem pasākumiem par sankciju jautājumiem:

18. martā Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centrs RUSI sadarbībā ar FID organizē SIFMANet* diskusiju par sankciju jautājumiem. Tā pulcēs valsts un privātā sektora pārstāvjus no visas Eiropas, lai pārrunātu ES ārējo robežu uzraudzību attiecībā uz izvairīšanos no sankcijām, piedāvātu risinājumus informācijas apmaiņas mehānismu uzlabošanai un datu nozīmi sankciju izpildē.

 

Lai uzsvērtu FID jauno lomu sankciju jautājumos, FID sadarbībā ar RUSI un Latvijas Ārpolitikas institūtu 19. martā organizē starptautisku sankciju konferenci “Efektīvas sankcijas: mērķi 2024. gadam”. Konference klātienē un tiešsaistē pulcēs sankciju jomas ekspertus, lai dalītos pieredzē, kā uzlabot sankciju izpildi. Konferencē piedalīsies jomas eksperti, piemēram, Lars Šmidts (Zviedrijas Ārlietu ministrijas sankciju koordinators), Pjērs-Arnauds Lutons (Eiropas Komisijas Finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāts, Finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības pārstāvis), Džemma Konna (“Dow Jones” risku un atbilstības viceprezidente), Eimija Lenglija (Lielbritānijas Finanšu sankciju ieviešanas biroja pārstāve) un citi. Konferencei tiešsaistē iespējams reģistrēties šeit.

 

20. martā FID organizē praktisku semināru uzņēmējiem. FID vēlas informēt uzņēmējus par to, kas praktiski mainīsies sankciju izpildes jomā no šī gada aprīļa, piemēram, kādi sankciju jautājumi būs FID pārziņā, kāda informācija būs pieejama sankcijas.fid.gov.lv tīmekļa vietnē, kā saņemt atļauju, lai piemērotu sankciju regulējumā paredzētus izņēmumus. Būtiskāko informāciju praktiska semināra veidā FID pārstāvji prezentēs šī gada 20. martā. Semināra norises laiks no plkst. 9.00 līdz 10.40. Semināram tiešsaistē iespējams reģistrēties šeit. Reģistrēšanās līdz šī gada 18. martam. Pasākums plānots platformā Zoom. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta dienu pirms pasākuma.

 

Finanšu noziegumu un drošības pētījumu centra RUSI direktors Toms Kītings atzīst: “Mums visiem ir jācenšas panākt, lai sankcijas 2024. gadā darbotos efektīvāk. Konference un SIFMANet diskusija radīs jaunas idejas un īstenojamus risinājumus, lai to panāktu.”

 

Lai palīdzētu FID labāk sagatavoties jauno sankciju funkciju pildīšanai, 21.-22. martā FID darbiniekiem tiks organizētas mācības, kuras vadīs eksperti no Lielbritānijas Finanšu sankciju izpildes biroja (OFSI). Mācībās tiks skarti jautājumi par izņēmumu piemērošanu, izlūkdatu izmantošanu, sabiedrības un dažādu nozaru informēšanu, efektīvu starptautisko sadarbību un citi jautājumi par efektīvu sankciju izpildi. 

 

Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Pols Bramels ir norādījis: “Apvienotā Karaliste un Latvija cieši sadarbojas, lai stātos pretī Krievijas agresijai pret Ukrainu. Sankcijas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, ko varam izmantot, lai vārdiem sekotu rīcība. Esmu gandarīts, ka FID un Latvija attīsta savas spējas, lai nodrošinātu sankciju efektīvu īstenošanu un radītu zaudējumus Krievijas agresijai. Apvienotā Karaliste atbalsta šos centienus ar apmācību palīdzību, kas stiprinās institucionālās un operatīvās saites starp FID un Apvienoto Karalisti”.

 

Konference tiek organizēta ar EEZ grantu atbalstu, projekts “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” (Nr. EEZ/FID/2021/6). Informācija par EEZ finanšu instrumentu: www.eeagrants.lv. Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai!

 

*SIFMANet mērķis ir stiprināt ES dalībvalstu spēju reaģēt uz valsts drošības apdraudējumu, ko rada noziedzīgi iegūti līdzekļi, un sniegt dzīvotspējīgus politikas ieteikumus.

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!