Biežāk pieļautās kļūdas ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanā goAML

04.11.2021

Kopš 1. oktobra ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjekti iesniedz ziņošanas sistēmā goAML.

goAML ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādāts risinājums, kas paredzēts tieši finanšu izlūkošanas mērķim. goAML izmanto jau vairāk nekā 55 pasaules valstīs.

 

Lai  informētu Likuma subjektus par darbu ziņošanas sistēmā goAML, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) apkopo biežāk pieļautās kļūdas aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanā. Informācija pieejama FID mājaslapā sadaļā “goAML – biežākās kļūdas ziņojumos”.

 

goAML ieviešanas būtiskākie ieguvumi:

  • operatīva ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem, darbībām un sliekšņa deklarāciju iesniegšana;
  • ērtāka ziņošana par noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā, novēršot paralēlās ziņošanas sistēmu (ziņošana gan VID, gan FID);
  • efektīvāka saziņa starp FID, Likuma subjektiem, tiesībaizsardzības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā