FID izmanto EEZ projekta sniegtās iespējas un stiprina zināšanas

21.12.2023

 

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) īsteno Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) projektu “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā”, kas nodrošina plašas mācību un zināšanu apmaiņas iespējas. 2023. gadā īstenotas vairākas aktivitātes, kas saistītas ar zināšanu pilnveidi gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā, gan citās jomās, piemēram, datu analīzē, līderībā, komunikācijā.

FID EEZ granta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros saņem atbalstu projekta “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā” īstenošanai. Projekta mērķis ir ar dažādām aktivitātēm, piemēram, klātienes un tiešsaistes mācībām, darba semināriem un konferencēm, uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas, kā arī stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību.

 

FID 2023. gadā ar projekta starpniecību īstenojis šādas aktivitātes:

 

  1. FID konference par virtuālajiem aktīviem 2023: skats nākotnē. Virtuālo aktīvu izmantošana, saistītie riski, iespējas un regulējums turpina būt aktuāls jautājums gan starptautiskā, gan nacionālā mērogā. Lai nodrošinātu vienotu platformu valsts un privātā sektora pārstāvjiem virtuālo aktīvu tēmas izzināšanai, FID šī gada 18. maijā Rīgā organizēja starptautisku konferenci. Pasākums pulcēja vairāk nekā 150 dalībniekus no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Apvienotās Karalistes, Austrijas, Igaunijas, Lietuvas, Šveices u.c. valstīm.

 

  1. FID darbinieki pilnveido zināšanas naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists - Sertificētu naudas atmazgāšanas apkarošanas speciālistu asociācija) ir lielākā starptautiskā organizācija, kuras mērķis ir pilnveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomu, kā arī finanšu noziegumu atklāšanas un novēršanas profesionāļu zināšanas, prasmes un kompetenci. EEZ grantu finansētais projekts kopumā nodrošinās ACAMS sertifikāciju vairāk nekā 20 FID darbiniekiem. 

 

  1. FID vadītāji Hārvarda Kenedija skolas kursā stiprina zināšanas un prasmes efektīvā un ētiskā vadīšanā. Šī gada septembrī un oktobrī FID vadītāji piedalījās vairāku nedēļu ilgās mācībās Hārvarda Kenedija skolā, apgūstot kursu “Līderība un ētika: morālā vadība personīgajā praksē”. Mācību kursa galvenā tēma bija morālās vadības prasmes un principi, sabiedrības interešu ievērošana lēmumu pieņemšanā, sociālā atbildība, caurskatāmība un integritāte.

 

  1. FID priekšnieks Hārvardas programmā pilnveido zināšanas par stratēģisko vadību. FID priekšnieks Toms Platacis piedalījās mācībās Bostonā, ASV - Hārvardas Tālākizglītības nodaļā, apgūstot programmu “Stratēģiskā vadība”. Mācības sniedza iespēju pilnveidot zināšanas par būtiskām vadības prasmēm mūsdienās - par talantīgu, noturīgu un efektīvu komandu veidošanu, problēmu risināšanu, kā arī par sekmīgu pārmaiņu procesa vadību organizācijā.

 

  1. FID darbinieki apgūst visdažādākās prasmes tiešsaistes mācību platformā. Līdztekus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomas prasmēm, būtiski pilnveidot arī vispārējās zināšanas. Pateicoties FID dalībai EEZ projektā, FID darbiniekiem ir iespēja apgūt dažādus tiešsaistes kursus, piemēram, par datu analīzi, līderību, mākslīgo intelektu, komunikāciju, finansēm, projektu vadību.

 

Projekta ietvaros vairākas zināšanu pilnveides aktivitātes – gan mācību, gan konferenču veidā, FID turpinās īstenot arī 2024. gadā. Plašāka informācija par projektu lasāma FID tīmekļvietnes sadaļā “Projekti”.

 

EEZ finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam programma “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projekta Nr. EEZ/FID/2021/6 “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana Latvijā”. Informācija par EEZ finanšu instrumentu: www.eeagrants.lv. Strādājam kopā drošai un konkurētspējīgai Eiropai!

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā