FID publicē vadlīnijas par ziņojumu sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanos no darījumu veikšanas

05.10.2021

Finanšu izlūkošanas dienests publicējis vadlīnijas “Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas”, kas pieejamas Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā sadaļā “Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki”.

Vadlīnijas publicētas kontekstā ar grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (Likums), kas stājās spēkā 2021. gada 1. oktobrī, kā arī ziņošanas sistēmas goAML darbības uzsākšanu no šī gada 1. oktobra.

 

Vadlīniju mērķis ir veicināt vienotu izpratni par aizdomīgu darījumu ziņojumu iesniegšanu, skaidrot Likumā noteikto ziņošanas pienākumu, kā arī skaidrot atšķirības ziņojumu iesniegšanā. Vadlīnijas sniedz arī praktiskus kvalitatīvu un nekvalitatīvu ziņojumu piemērus, lai Likuma subjektiem atvieglotu ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem Finanšu izlūkošanas dienestam.

 

Finanšu izlūkošanas dienests vadlīnijās detalizēti skaidro, kādos gadījumos:

 

1) sniedzams ziņojums par aizdomīgu darījumu;

2) nepieciešams atturēties no darījuma veikšanas;

3) pirms ziņojuma iesniegšanas ieteicams izvērtēt nepieciešamību iniciēt sadarbības koordinācijas grupas sanāksmi.

 

Informācijas par aizdomīgiem darījumiem apritei un analīzei ir būtiska loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā. Katrs Finanšu izlūkošanas dienestā laicīgi un atbilstošā kvalitātē iesniegts Likuma subjekta ziņojums par aizdomīgu darījumu ir vērtīgs un nereti ir pirmais signāls, kas laikus ļauj uzsākt darbības finanšu noziegumu novēršanai, atklāšanai, kriminālprocesa uzsākšanai un iztiesāšanai.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā