FID vadība tiekas ar Igaunijas Finanšu izlūkošanas dienestu

15.10.2021

2021. gada 14. oktobrī Finanšu izlūkošanas dienestā (FID) viesojās Igaunijas FID vadītājs Matis Mäeker. Vizītes laikā FID vadība pārrunāja līdzšinējo sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā, kā arī nākotnes plānus.

“Lai spētu efektīvi cīnīties ar finanšu noziegumiem, kuriem pēdējo gadu laikā arvien vairāk novērojama globāla tendence, FID ikdienas darbā būtisks ir starptautiskās sadarbības aspekts. Liela nozīme ir arī ciešai sadarbībai Baltijas valstu līmenī, ko mums ir izdevies izveidot,” uzsver FID priekšniece Ilze Znotiņa.

Tikšanās laikā tika pārrunāta arī AMLIH (Anti-Money Laundering Inovation Hub) izveide Latvijā. AMLIH ir unikāls projekts, kura vīzija ir veicināt informāciju tehnoloģiju, inovāciju un mākslīgā intelekta izmantošanu finanšu izlūkošanas procesā. Tā rezultātā plānots izveidot AML Inovāciju centru ar mītnes vietu Latvijā, kas pulcētu Baltijas valstu ekspertus finanšu izlūkošanas jomā, lai apmainītos ar labās prakses piemēriem, sadarbotos kopīgu projektu īstenošanā un attīstītu sadarbību noziedzīgi iegūtu legalizācijas novēršanā Baltijas valstu līmenī.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā