Finanšu izlūkošanas 2020. gada pārskata apkopojums

05.07.2021

2020. gadā, pielāgojoties pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, Finanšu izlūkošanas dienests turpināja darbu, nodrošinot nepārtrauktu un pilnvērtīgu darbību.

Mērķtiecīgi turpinājām reformas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas jomā, lai atjaunotu Latvijas finanšu sektora reputāciju. Esam spējuši nodrošināt nemainīgi augstvērtīgus rezultātus mūsu pamatdarbības jomā, saņemot, apstrādājot un analizējot aizdomīgu darījumu ziņojumus, sliekšņa deklarācijas un citu informāciju. Esam turpinājuši iesākto un organizējuši mācības valsts institūciju darbiniekiem, veikuši specializētus pētījumus par jaunākajiem riskiem un tendencēm noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā un īstenojuši citus nozīmīgus projektus. Plašāka informācija Finanšu izlūkošanas dienesta gada pārskata apkopojumā. 

Finanšu izlūkošanas dienesta 2020. gada pārskata apkopojums. 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā