Finanšu izlūkošanas dienests izstrādājis pētījumu “Tirdzniecības darījumu izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā”

16.08.2022

Tirdzniecības darījumu dinamiskais raksturs, darījumos iesaistīto preču un pakalpojumu daudzveidība, vairāku preču, pakalpojumu, darījumu partneru iesaistīšanās tirdzniecības darījumos, kā arī citi aspekti palielina riskus, ka tirdzniecības darījumi var tikt izmantoti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, nodokļu krāpšanas shēmās un citu noziedzīgu nodarījumu veikšanai vai maskēšanai. Finanšu darījumu darba grupas (Financial Action Task Force – FATF) veikto pētījumu ietvaros secināts, ka tirdzniecības darījumu izmantošana ir viena no trim izplatītākajām metodēm līdzekļu pārvietošanai, ko noziedzīgie grupējumi izmanto, lai slēptu noziedzīgi iegūtu līdzekļu izcelsmi.

Noziedzīgu nodarījumu veikšana var tikt īstenota ne tikai ar starptautisku tirdzniecības darījumu starpniecību, bet arī ar darījumiem, kas notiek vienas jurisdikcijas ietvaros, tādēļ Finanšu izlūkošanas dienesta pētījuma mērķauditorija galvenokārt ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti, tirdzniecības darījumus uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, kā arī personas, kuras iesaistītas tirdzniecības darījumos.

 

Veicot Latvijas importa un eksporta statistikas datu analīzi ar “spoguļstatistikas” metodi 49 valstu kopā, kā arī analizējot Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā esošo informāciju, FATF un dažādu valstu izstrādātos materiālus par tirdzniecības darījumu izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, FID pētījumā tiek vērsta uzmanība uz paņēmieniem, kas var tikt izmantoti tirdzniecības darījumu shēmās, kā arī apkopoti indikatori, kas liecina par iespējamām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām ar tirdzniecības darījumu starpniecību.

 

Finanšu izlūkošanas dienests vērš uzmanību, ka shēmām, kurās tiek izmantoti tirdzniecības darījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, ir daudz kopīgu pazīmju ar shēmām, kas tiek izmantotas, izvairoties no nodokļu nomaksas. Daudzos gadījumos bez padziļinātas lietas izpētes nav iespējams pateikt, ar kādu mērķi tiek īstenota tirdzniecības darījumu shēma.

 

Pētījums “Tirdzniecības darījumu izmantošana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā” 

FATF Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments 

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!