Jauna ziņošanas sistēma aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarāciju iesniegšanai FID

29.09.2021

Sākot ar 2021. gada 1. oktobri, ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem vai darbībām un sliekšņa deklarācijas iesniedzamas jaunā sistēmā - goAML, kas pieejama vietnē https://goaml.fid.gov.lv.

E-ziņošanas sistēma turpmāk būs pieejama tikai likvidācijas procesā esošām kredītiestādēm. Pārējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likums) subjektiem aizdomīgu darījumu ziņojumi un sliekšņa deklarācijas jāiesniedz tikai goAML.

 

Operatīva datu apmaiņa starp FID un VID

 

Līdz ar goAML ieviešanu tiek atcelta paralēlās ziņošanas sistēma, kas paredz Likuma subjektiem iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam. Finanšu izlūkošanas dienestā iesniegtie Likuma subjektu ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, kā arī notāru iesniegtās sliekšņa deklarācijas par nereģistrējamas kustamas mantas mantojumiem tiks nekavējoties nosūtītas Valsts ieņēmumu dienestam.

 

Jauns normatīvais regulējums

 

Ar šī gada 1. oktobri stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 550 “Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu”. Jaunie noteikumi regulē ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtību un saturu, Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmas (sistēma) lietotāja tiesību iegūšanas un pārvaldīšanas kārtību, kā arī citus jautājumus, kas saistīti ar sistēmas darbību.

 

Par goAML

 

goAML metodiskie materiāli un ziņošanas klasifikatori pieejami Finanšu izlūkošanas dienesta mājaslapā sadaļā “Ziņošana FID”.

 

goAML ir unikāla Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādāta lietojumprogramma, kas paredzēta tieši finanšu izlūkošanas dienestu darbam. goAML izmantošana ilgtermiņā ļaus tās lietotājiem (Likuma subjektiem un citām personām) efektīvi iesniegt ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarācijas, kā arī novērsīs nepieciešamību paralēli ziņot gan Finanšu izlūkošanas dienestam, gan Valsts ieņēmumu dienestam.

 

goAML ieviešanas būtiskākie ieguvumi:

 

  • operatīva ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšana;
  • ērtāka ziņošana par noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu jomā, novēršot paralēlās ziņošanas sistēmu;
  • efektīvāka saziņa starp Finanšu izlūkošanas dienestu, Likuma subjektiem, tiesībaizsardzības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām.

Plašāka informācija par ziņošanas sistēmu goAML informatīvajā materiālā:

informatīvais materiāls par ziņošanas sistēmu goAML. 

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!