Mainās ziņojumu iesniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam

13.12.2019 Finanšu izlūkošanas dienests

No 2019. gada 17. decembra mainās ziņojumu iesniegšanas sistēma Finanšu izlūkošanas dienestā (FID), vairs nepieņemot līdzšinējos ziņojumus par neparastiem darījumiem un uzsākot sliekšņa deklarāciju pieņemšanu. Jaunajā ziņošanas sistēmā papildināts arī nepieciešamais iesniedzamās informācijas apjoms ziņojumam par aizdomīgu darījumu.

Līdz 2019. gada 17. decembrim FID e-pakalpojumā https://zinojumi.fid.gov.lv pieņēma divu veidu ziņojumus – ziņojums par aizdomīgu darījumu un ziņojums par neparastu darījumu. Ziņojumi par neparastu darījumu pēc 2019.gada 17.decembra vairs netiks pieņemti, to vietā pieņemot sliekšņa deklarācijas. 

Sliekšņa deklarācijas iesniedz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā minētās personas (likuma subjekti) reizi nedēļā, ja viņu klientu veiktās darbības ir vienādas vai pārsniedz Ministru kabineta noteikumos noteiktās summas. Informācija par sliekšņa deklarācijām tiks izmantota, veicot stratēģisko analīzi un FID rīcībā esošo darījumu apstrādi un analīzi.

Jaunā kārtība paredz ziņojumā par aizdomīgu darījumu palielināt klienta izpētes informācijas apjomu, pievienot ziņojumam klienta izpētes dokumentus un klienta darījumu izpētes dokumentus, kā arī sniegt detalizētu aprakstu par iespējamo noziedzīgo nodarījumu un konstatētajām darbībām, kas raksturo attiecīgo tipoloģiju.

Līdz ar satura izmaiņām un informācijas papildinājumu, kas jāiekļauj, iesniedzot ziņojumu par aizdomīgu darījumu, mainās arī e-pakalpojums ziņojumu iesniegšanai adresē https://zinojumi.fid.gov.lv.
Būtiskākās izmaiņas e-pakalpojumā būs:

  • Skaidri nodalīti ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem no sliekšņa darījumu deklarācijām
  • Izveidota datu kopēšanas iespēja
  • Datu satura kontrole pakārtota tam, vai darījuma persona ir klients likuma subjektam
  • Personām, kuras ziņojumus iesniedz jau iepriekš sagatavotu XML datņu veidā, mainās XML shēma.

Izmaiņas ziņošanas sistēmā veiktas, lai pilnveidotu ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem iesniegšanu un nodrošinātu efektīvu resursu izmantošanu ziņojumu izskatīšanā.

Ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem FID iesniedz likumā noteiktie likuma subjekti, kuriem ir pienākums sniegt informāciju FID, izmantojot e-ziņošanas sistēmu. Pārējām personām ir pienākums sniegt FID viņu rīcībā esošo informāciju, kas varētu būt saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu, iesniedzot to papīra formā, aizpildot veidlapu un nodrošinot tās nogādāšanu FID vai arī, izmantojot e-pakalpojuma https://zinojumi.fid.gov.lv sadaļu “Nereģistrētie ziņotāji”.  
 


Informācijai: 
Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem
Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu” 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā