MONEYVAL 6. kārtas novērtētāju apmācības FID

18.04.2024

No 8. līdz 12. aprīlim Finanšu izlūkošanas dienestā norisinājās MONEYVAL (Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komiteja) rīkotās novērtētāju apmācības, kuru mērķis ir sagatavot novērtētājus jaunai savstarpējai valstu novērtējuma kārtai. Šī novērtējuma mērķis ir padziļināta ziņojuma sagatavošana, kurā analizēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanas apkarošanas pasākumu īstenošana un efektivitāte valstī. Apmācībās piedalījās 39 eksperti no 24 MONEYVAL un FATF valstīm, tostarp 5 eksperti no Latvijas. Apmācības tika organizētas jaunajiem novērtētājiem, koncentrējoties gan uz tehniskās atbilstības, gan efektivitātes aspektiem.

Latvija ir apņēmusies nodrošināt profesionālus un zinošus ekspertus kā novērtētājus jaunajā novērtējumu kārtā. Latvija ir pirmā valsts, kas tiks vērtēta gan MONEYVAL, gan FATF un Globālā tīkla jaunajā vērtēšanas kārtā.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā