Nacionālā riska novērtējuma ziņojuma izstrāde ir pozitīvs paraugs starpinstitucionālajai sadarbībai

13.10.2020 Finanšu izlūkošanas dienests

Finanšu izlūkošanas dienests šodien, 13. oktobrī, tiesībaizsardzības un drošības iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām, privātajam sektoram un valsts pārvaldes iestādēm attālinātā sanāksmē prezentēja izstrādātā Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) riska novērtējuma ziņojuma par 2017. - 2019. gadu projektu (Nacionālais riska novērtējums). Nacionālā riska novērtējuma izstrādē piedalījās vairāk nekā 30 iestādes, tādējādi apliecinot sadarbības nozīmību kopēja mērķa sasniegšanai. 

Nacionālā riska novērtējuma izstrādi nosaka starptautiskie standarti, arī Eiropas Komisijas Pārnacionālais riska novērtējums tiek gatavots, par pamatu ņemot Eiropas Savienības valstu nacionālos riska novērtējumus. Nacionālais riska novērtējums ir kā pamats turpmākās politikas izstrādei NILLTPF novēršanas jomā, savukārt privātajā sektorā tas ļauj nodrošināt atbilstošu iekšējo kontroles procedūru ieviešanu.  

Lai arī Nacionālais riska novērtējums vēl ir izstrādes procesā, pārskata periodā nacionālajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskam ir tendence samazināties, jo ievērojami mazinājušās pārrobežu finanšu plūsmas no augsta korupcijas riska valstīm, pilnveidots NILLTPF novēršanas normatīvais regulējums, kā arī stiprināta uzraudzības un kontroles institūciju un tiesībaizsardzības iestāžu kapacitāte. Risku samazina arī atsevišķu sektoru riska līmeņa mazināšanās (it īpaši tas attiecināms uz būtiskāko sektoru – kredītiestādēm), kā arī iestāžu savstarpējās sadarbības uzlabošanās un kopējais risku izpratnes pieaugums. 

Finanšu izlūkošanas dienests turpinās sarunas gan ar valsts pārvaldes, gan privātā sektora pārstāvjiem. Pēc visu komentāru saņemšanas un to atbilstošas iestrādes, Nacionālā risku novērtējuma ziņojumu plāno publiskot šī gada beigās. 

Seko mums sociālajos tīklos

Turpmāk sankcionēto personu saraksti būs pieejami arī caur Valsts informācijas sistēmu savietotāju

2021-04-09

Turpmāk sankcionēto personu saraksti būs pieejami arī caur Valsts informācijas sistēmu savietotāju

Aicina izglītības iestādes izmantot informāciju par finanšu noziegumu riskiem 

2021-03-18 Finanšu izlūkošanas dienests

Aicina izglītības iestādes izmantot informāciju par finanšu noziegumu riskiem