Pilnveidots sankcionēto personu meklētājs 

17.12.2020 Finanšu izlūkošanas dienests

Finanšu izlūkošanas dienests pilnveidojis tīmekļa vietni www.sankcijas.fid.gov.lv, kurā uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas. 

Ieviešot uzlabojumus, vietne atbilst noteiktajām tīmekļa vietņu pieejamības vadlīnijām, mainot vietnes satura kontrastu un tuvinot saturu līdz pat 200%. 

Vietnē ir nodrošināta arī ērtāka sankcionēto personu meklēšana, ir iespēja iegūt atskaites formu, kurā pēc izvirzītajiem meklēšanas kritērijiem atspoguļota meklētā vienība, meklēšanas rezultāts un datums, kas īpaši noderīgi ir tām personām, kurām nepieciešams apliecinājums par neatrašanos kādā no sankciju sarakstiem. 

Pilnveidojot vietni www.sankcijas.fid.gov.lv, ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) uzturētais sankciju saraksts iekļauts sadaļā NATO/ES dalībvalstu sankciju saraksti. Kārtība mainīta, ievērojot sankciju jomas normatīvo regulējumu. 

 

Finanšu izlūkošanas dienesta kompetence
 

Finanšu izlūkošanas dienests ir kompetentā institūcija cīņā pret starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajā kārtībā. 

Citu par nacionālo un starptautisko sankciju izpildi atbildīgo kompetento institūciju uzraudzībā esošajām personām ir pienākums ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam, ja ir aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē. 
 

Seko mums sociālajos tīklos

Turpmāk sankcionēto personu saraksti būs pieejami arī caur Valsts informācijas sistēmu savietotāju

2021-04-09

Turpmāk sankcionēto personu saraksti būs pieejami arī caur Valsts informācijas sistēmu savietotāju

Aicina izglītības iestādes izmantot informāciju par finanšu noziegumu riskiem 

2021-03-18 Finanšu izlūkošanas dienests

Aicina izglītības iestādes izmantot informāciju par finanšu noziegumu riskiem