Publicēts Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums

01.09.2022

Straujā tehnoloģiju attīstība rada jaunas iespējas noziedzniekiem un teroristiem legalizēt ienākumus un finansēt nelikumīgas darbības. Virtuālās valūtas ir arvien aktuālāks izaicinājums daudzu valstu finanšu nozarēs, tostarp Latvijā. Skaidrs normatīvais regulējums ir viens no rīkiem virtuālās valūtas jomas sakārtošanā un spējai pielāgoties mainīgajai situācijai, kas rada arvien jaunus izaicinājumus valstu finanšu sistēmām.

Finanšu izlūkošanas dienests izstrādājis Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu, kurā aplūkotas un analizētas tendences virtuālo valūtu nozarē nacionālā un globālā mērogā.

 

Dokuments sniedz ieskatu Latvijas un Baltijas valstu normatīvajā regulējumā, kā arī ieskicē drīzumā plānotās prasības Eiropas Savienības līmenī. Novērtējums palīdzēs publiskā un privātā sektora institūcijām labāk izprast virtuālo valūtu radītos riskus un tos pārvaldīt, kā arī veidot vienotu pieeju risku pārvaldībā.  

 

Virtuālo valūtu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!