Risku novērtējums publiskajā sektorā

17.06.2022

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir izstrādājis risku novērtējumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) un sankciju pārkāpšanas riskiem publiskajā sektorā. Risku novērtējums pieejams šeit: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riski publiskajā sektorā. 

Risku apzināšana un novērtēšana publiskajā sektorā tiek īstenota,  lai veicinātu publiskā sektora iestāžu personu izpratni par NILLTPF riskiem, kā arī sankciju pārkāpšanas riskiem, kas saistīti ar publiskā sektora darbību.

 

FID izstrādātais risku novērtējums var kalpot par vērtīgu rīku publiskā sektora institūcijām, lai tos atbilstoši pārvaldītu un savlaicīgi novērstu. Dokumentā iekļauti arī ieteikumi risku novēršanā, tostarp vadlīnijas publisko tiesību subjektiem sankciju ievērošanā un izpildē.

 

Risku novērtējums ir izstrādāts, ņemot vērā Valsts kontroles 2021. gada nogalē veiktās revīzijas ieteikumus, kas bija vērsti uz publiskajai pārvaldei piemītošo risku identificēšanu, metodoloģiskā atbalsta un mācību nodrošināšanu publiskajam sektoram kontekstā ar  naudas atmazgāšanas un sankciju risku pārvaldības nozīmīgumu. Revīzijas mērķis bija preventīvi izvērtēt, kāda ir prakse, lai savlaicīgi atklātu aizdomīgus darījumus un izvairītos no darījumiem ar sankcijām pakļautām personām, tā novēršot negatīvas sekas Latvijas valstij un iedzīvotājiem.

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!