Seminārs kredītiestādēm par ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem

21.02.2023

2023. gada 21. februārī Finanšu izlūkošanas dienests (FID) sadarbībā ar Latvijas Banku (LB) organizēja semināru kredītiestādēm par ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem.

Seminārā tiek sniegta aktuālā statistika par saņemtajiem ziņojumiem, praktiski ieteikumi ziņojumu kvalitātes celšanai un tehnisko nepilnību novēršanai, kā arī analizēti anonimizēti ziņojumi, vērtējot gan labās, gan pilnveidojamās prakses piemērus.

 

Šīgada seminārā skaidroti arī FID papildinātajās vadlīnijās “Ziņojumu sniegšana par aizdomīgiem darījumiem un atturēšanās no darījumu veikšanas” sniegtie ieteikumi. Vadlīnijas pieejamas FID mājaslapas sadaļā "Vadlīnijas, tipoloģijas, rīki".


Vadlīnijās veikti šādi būtiski papildinājumi: 

 

  • Ziņojumi par krāpšanu. Nolūkā mazināt FID un kredītiestāžu slogu, ieviest riskos balstītu pieeju un veicināt efektīvu NILL/TF/PF novēršanas sistēmas darbību, vadlīnijās ietverta un aprakstīta jauna ziņošanas kārtība par aizdomīgiem darījumiem, kas saistīti ar krāpšanu digitālajā vidē.
  • Ziņojumi par sankciju pārkāpšanu vai apiešanu. Ņemot vērā to, ka ziņošanas par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu vai apiešanu normatīvais regulējums ir sarežģīts un praksē atsevišķos gadījumos rada neizpratni, vadlīnijās aplūkotas neskaidrības ziņošanā par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu un apiešanu, tostarp atspoguļoti konkrēti piemēri un gadījumu analīze.

Šīgada seminārs pulcēja 40 klausītājus klātienē un vairāk nekā 200 klausītājus tiešsaistē. FID, LB un kredītiestādes atzinušas, ka šāda formāta tikšanās rezultējas augstākā ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem kvalitātē, kā arī pilnveido iesaistīto institūciju izpratni un ziņošanas praksi. 

 

 

 

 

 

 

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā