Turpmāk sankcionēto personu saraksti būs pieejami arī caur Valsts informācijas sistēmu savietotāju

09.04.2021

Finanšu izlūkošanas dienests, turpinot pilnveidot tīmekļa vietni https://sankcijas.fid.gov.lv/ kurā uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas, ir izveidojis tīmekļa pakalpi, kas ļauj piekļūt aktuālajiem sankciju sarakstiem bez maksas.

Publicētās tīmekļa pakalpes iespējams saņemt, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) koplietošanas komponenti API Pārvaldnieks

Lai abonētu Finanšu izlūkošanas dienesta piedāvāto pakalpi, jāievēro šāda procedūra:
 

  1. Pieprasītājs/ datu ņēmējs veic API Pārvaldnieka Izstrādātāju portāla piedāvāto servisu izpēti, kuru izmantot savā risinājumā.
  2. Lai pieteiktos servisu abonēšanai, datu ņēmējs aizpilda un iesniedz Finanšu izlūkošanas dienestam pieteikumu atļaujas saņemšanai piekļuvei Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļa pakalpei.
  3. Finanšu izlūkošanas dienests izskata datu ņēmēja pieteikumu un saskaņojuma gadījumā sagatavo un nosūta pieteikumu VRAA par lietotāja tiesību piešķiršanu attiecīgajam datu ņēmējam (vienlaikus par nosūtīšanu informējot arī datu ņēmēju).
  4. VRAA, saņemot Finanšu izlūkošanas dienesta pieteikumu, 5 līdz 10 darba dienu laikā izveido datu ņēmējam lietotāju un piešķir tam tiesības Izstrādātāju portālā, reģistrē sertifikātu servisu izsaukšanai un piešķir datu apmaiņas identifikācijas numuru. VRAA informē par izveidotajiem lietotājiem un piešķirtajām tiesībām, nosūtot e-pastu datu ņēmēja norādītajai kontaktpersonai. 
  5. Datu ņēmējs autentificējas portālā un veic “Klienta lietojuma” reģistrāciju, kuru izmantos nepieciešamo servisu abonēšanai un izsaukšanai. 
  6. Datu ņēmējs abonē izvēlēto servisu. 
  7. Datu ņēmējs un tās izstrādātāja pārstāvji konsultatīvo atbalstu par API pārvaldnieku var saņemt, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.

 


Sīkāku informāciju var skatīt VRAA sagatavotajos matedriālos par API abonēšanas procedūru un datu apmaiņas izveides dokumentāciju

 

Datu ņērmēja veidlapa pieteikumam Finanšu izlūkošanas dienestam

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā