Uzsāk vērienīgu projektu par darbinieku zināšanu pilnveidi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā

15.02.2022

 

2022. gada 11. februārī Iekšlietu ministrija parakstīja līgumu sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu (FID), kas sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) uzsāk Eiropas ekonomikas zonas (EEZ) grantu finansētu projektu “Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā”. Projekta mērķis ir uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu, finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību.

Projekta mērķauditorija ir FID eksperti un analītiķi, tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvji, FKTK, kā arī Latvijas komercbanku darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju jomā. Stiprinot šo iestāžu darbinieku zināšanas, prasmes un izpratni, tiks uzlabota vispārējā spēja valstiskā līmenī atklāt un apkarot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

 

Projektā ar EEZ grantu atbalstu tiks pilnveidotas iesaistīto iestāžu darbinieku zināšanas par finanšu izmeklēšanu, darbības analīzi, ārzonas struktūrām, kriptovalūtām, korupciju infrastruktūras projektos un iepirkumos un finanšu iestāžu uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

 

Projekta rezultātā tiks uzlabota informācijas kontrole un analīze, lai konstatētu un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu vai saistītus noziedzīgus nodarījumus. Tas sekmēs Latvijas finanšu sistēmas drošību un reputāciju.

 

Projektā paredzētās aktivitātes ir mācības, darba semināri un pieredzes apmaiņas vizītes uz citām uzraudzības iestādēm Eiropas Savienībā. Projekta īstenošanā tiks ievērots ilgtspējas princips: tā laikā iegūtās zināšanas tiks nodotas tālāk tiešsaistes apmācību platformā, kā arī pieredzes apmaiņai iestādēs un darbinieku vidū. Tāpat tiks sagatavoti metodiski un analītiski materiāli par mācību tēmām.

 

Projekta īstenotājs ir FID, nacionālais partneris – FKTK. Kopējais projekta finansējums ir 450 000 eiro, no tā EEZ grantu finansējums 85% jeb 382 500 eiro un nacionālais līdzfinansējums 15% jeb  67 500 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Seko mums sociālajos tīklos

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

2024-06-05

Atskats uz pirmajiem mēnešiem kompetentās iestādes statusā

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

2024-05-24

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā