Ziņojums: Latvija stiprina pasākumus, lai efektīvāk identificētu cilvēku tirdzniecību

25.10.2022

2022. gada 17. oktobrī publicēts Baltijas jūras valstu padomes (CBSS - Council of the Baltic Sea States) darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību ziņojums – kopsavilkums par cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā. Ziņojums pieejams CBSS mājaslapā.

Ziņojums atspoguļo esošo situāciju cilvēku tirdzniecības jomā Baltijas jūras reģionā un uzsver Ukrainas humanitārās krīzes sekas reģionālā un plašākā kontekstā.

 

Ziņojums ilustrē situāciju Latvijā un pēdējo gadu laikā ieviestos pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai un cilvēku tirdzniecības efektīvākai identificēšanai finanšu sektorā. Dokumentā iekļauta atsauce uz Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) 2022. gadā izstrādāto stratēģiskās analīzes pētījumu “Cilvēku tirdzniecība un tās rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija”, kura mērķis ir veicināt publiskā sektora izpratni par finanšu nozares darbības nozīmi kontekstā ar cilvēku tirdzniecību saistīto noziegumu atklāšanu.

 

Pētījums pieejams FID mājaslapā.

 

“FID ir novērojis, ka cilvēku tirdzniecības lietās ienākumi tiek legalizēti dažādos veidos, nereti arī nereģistrētos darījumos. Atšķirībā no sākotnēji prognozētā, finanšu sektora pārstāvji šajos gadījumos reti atpazina noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tā kā FID viena no prioritātēm 2022. gadā ir ēnu ekonomikas apkarošana, mēs izmantojām šo iespēju, lai izglītotu finanšu sektoru par cilvēku tirdzniecību un tās sarkanajiem karogiem jeb brīdinājuma zīmēm finanšu darījumu kontekstā. Turklāt iniciatīvas pret verdzību un cilvēku tirdzniecību (FAST - Finance Against Slavery and Trafficking) atbalsts sekmēja šīs tēmas publicitāti svarīgajām mērķauditorijām,” atklāj Matīss Kļaviņš, FID stratēģiskās analīzes nodaļas vadītāja vietnieks un Dina Spūle, riska analītiķe.

 

Plašāka informācija CBSS ziņojumā par cilvēku tirdzniecību Baltijas jūras reģionā.

Seko mums sociālajos tīklos

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

2024-06-19

Finanšu izlūkošanas dienesta jūnija informatīvais izdevums

Neuzķeries uz viltus profiliem!

2024-06-18

Neuzķeries uz viltus profiliem!